ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 2130555955

HALTI Περιστόμιο Υπακοής Εκπαίδευσης

22.60
(με ΦΠΑ)
Σύντομη Περιγραφή:
HALTI Περιστόμιο Υπακοής Εκπαίδευσης Περιστόμιο Υπακοής Εκπαίδευσης Σκύλου HALTI SIZE Neck Measurement Place the measuring tape snug around the base of your dog's neck where the collar would sit (see diagram on the left). *Breed recommendations are a guideline only as individual...
e01590-hal
 Διαθεσιμότητα:          Διαθέσιμο
+

HALTI Περιστόμιο Υπακοής Εκπαίδευσης

Περιστόμιο Υπακοής Εκπαίδευσης Σκύλου


HALTI SIZE
Neck Measurement
Place the measuring tape snug around the base of your
dog's neck where the collar would sit (see diagram on the left).
*Breed recommendations are a guideline only as individual headcollar sizes may vary by dog

Neck Size                   TYPICAL DOG BREED EXAMPLES
No 0 - 29cm - 36cm
Maltese, Yorkshire Terrie, Toy Poodle etc.

No 1 - 31cm - 40cm
Corgi, Mini Poodle, Westie, Miniature Schnauzer, Sheltie, Jack Russell etc.


No 2 - 35cm - 48cm
Beagle, Bearded Collie, Border Collie, Cocker (English), Rough Collie, Saluki,
Poodle, Bedlington Terrier, Brittany Spaniel, Hungarian Visla, Keeshond,
Kerry Blue Terrier, Samoyed, Schnauzer, Scottish Terrier, Shar Pei, Welsh Terrier.

No 3 - 40cm - 54cm 
Airedale, Afghan Hound, Alaskan Malamute, Basset Hound, Belgian Shepherd, Boxer, Briard, Bull Terrier,
Chow Chow, Dalmatian, Doberman, Elkhound, English Setter, Foxhound, German Shepherd, Greyhound,
Irish Setter, Irish Water Spaniel, Husky, Labrador, Lurcher, Maremma Sheepdog, Munsterlander,
Old English Sheepdog, Pointers, Retrievers, Siberain Husky, Springer Spaniel, Weimaraner.

No4 - 46cm - 62cm
Bernese Mountain Dog., Borzoi, Bouvier, Bull Mastiff, Clumber Spaniel, Gordon Setter, Irish Wolfhound,
Japanese Akita, Giant Schnauzer, Great Dane, Newfoundland, Ridgeback, Rottweiler, Wolfhound.

No5 - 51cm - 73cm
Mastiff, St. Bernard, Great Dane.

The Following Dog Breeds Below Are NOT Recommended For Use With Haltis...
Boston Terrier, Bulldog, Kind Charles Spaniel, Lhasa Apso, Papillon, Pekingese, Pug, Shih Tzu

Halti Headcollar
The latest Halti Headcollar has been fully redesigned with a new no pull function which is highly responsive so owners see immediate results and the dog can learn quicker. The design also increases stability preventing the headcollar sliding on the dog’s face. Built to manage even the strongest pullers, Halti Headcollars are lightweight with a fully padded noseband and no heavy metal work on the dog’s face to maximise dog comfort.

In a consumer trial for the new design 93% of dog owners claimed that “the Halti Headcollar stopped their dog from pulling” and said “it made dog walks much easier and less stressful”. Halti Headcollars are approved by vets and recommended by canine experts worldwide.

Halti Headcollar  Code
no1 HH002M
no2 HH022M
no3 HH032M
no4 HH042M
no5 HH052M

 Video:

Αγόρασαν επίσης

cs-cart add-ons, cs-cart licences, cs-cart developing